kotelestm.com

ENGLISH:

This year’s most difficult task for me was to create my own portfolio page. It proved to be a difficult task to find the form in which my works could fully prevail. However, I felt the most important task of the portfolio was to reflect my personality. All of my works secretly serves this purpose. During the semester, I feel like I have improved a lot both visually and in terms of my coding skills. Below are the wireframe designs of the site.

HUNGARIAN:

Idén a legnehezebb feladata számomra, egy saját portfolióoldal készítése volt. Nehéz feladatnak bizonyult megtalálni azt a formát, melyben a munkáim maradéktalanul érvényesülhetnek. A portfolió legfontosabb feladatának éreztem mégis, hogy tükrözze a személyiségem. Minden munka, amit bemutatok, titkon ezt a célt szolgálja. A félév során úgy érzem igen sokat fejlődtem mind vizuálisan mind a kódolási ismereteimet tekintve. A továbbiakban az oldalt felépítő drótváz tervei tekinthetők meg.

Lida
Lida
Lida
Lida
Lida
Lida
Lida
Lida
arrow